یک روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد گفت: میزان خشم، پرخاشگری، افسردگی و احساس ناکامی در ایران بالاست و بعد از کرونا میزان این اختلالات در آمریکا ۴برابر و در ایران حداقل دو برابر بیشتر شده است.

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با ساعت سلامت افزود: افزایش مشکلات روانی در جامعه ایران دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و وضعیت سلامت روان ما در سال‌های اخیر رو به افول بوده است. همه‌گیری کرونا هم وضعیت سلامت روان جامعه ایران، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را بدتر کرد. وی گفت: در دوران کرونا بسیاری از افراد شاغل سرکار رفتند و در قرنطینه نماندند. اما دانش‌آموزان و دانشجویان که نیاز بیشتری به ارتباطات، تعاملات اجتماعی و تفریح و سرگرمی دارند، در خانه بودند و از آموزش مجازی استفاده کردند. به همین دلیل شاهد افت شدید وضعیت سلامت روان بین نوجوانان و جوانان هستیم. روانشناس بالینی ادامه داد: این وضعیت البته مختص ایران نیست و در کل جهان، اختلالات سلامت روان بیشتر شده است .

یعقوبی توضیح داد: اضطراب و افسردگی بیشترین اختلالات روانی هستند که پس از کرونا افزایش یافتند. در ایران آمار دقیقی از میزان افزایش این اختلالات نداریم اما آماری که اواسط پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۱در آمریکا منتشر شد، نشان داد میزان اضطراب و افسردگی در آمریکا از ۱۱درصد به حدود ۴۱درصد رسیده است. وی افزود: این روال در جمعیت نوجوان و جوان ایران هم بوده است و اختلالات روانی این گروه در ایران بیشتر شد. نوجوانان و جوانان به اقتضای سن تمایل دارند به مهمانی یا پارک بروند و در جمع دوستانشان باشد. کرونا که آمد همه این تفریح‌ها محدود شد و بیشتر در خانه ماندند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد تأکید کرد: اختلالات و مشکلات روانشناختی در ایران به تبع جامعه جهانی بالاست و افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی در ایران در دو سال اخیر حداقل دو تا ۳برابر شده است .دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ روزنامه اطلاعات