استاد سید محمد قاسمی خطاط و خوشنویس و ابداع خط کوفی بنایی

آقای استادسیدمحمدقاسمی راازدهه چهل خورشیدی علاوه برپیرغلامی هیات ابوالفضلی که سلسله وار،اجدادشان سرپرستی هیات مزبور رابه عهده داشتندوازنظرکتیبه نویسی که درتابلونویسی ایشان متجلی است ، می توان اساتیداین هنرنامید..نوشتن باچوب کبریت ومرکب مرکوکرم وداخل کلمات رارنگ کردن ازشاخصه های هنرایشان درخوشنویسی است.دیگرازابداعات ایشان طراحی وتبحردرابداع خط کوفی بنایی است؛که دراین رشته بایدایشان راازاستادان طرازاول این هنردانست.خط غباروشکسته ایشان هم ازجایگاه خاصی ازنظرزیبایی قراردارد.وخط ثلث مایل به نسخ ایشان هم درکتیبه نویسی وپیاده کردن آن در روی پارچه قابل تمجیداست.علاوه براین ابداع خطوط دکوراتیو،ایشان ازهنرهای نقاشیخط هنرهای تجسمی است،که بصورت اسم اعظم خداوند،بارنگ آمیزی بسیارزیباانجام می دادند.ودرداخل شبستان مسجدجامع قبل ازانقلاب اززیبایی زایدالوصفی برخورداربود.همچنین دکور ونقاشی های خاص داخل تکیه ابوالفضلی دردهه چهل ،معنویتی خاص داشت….ازشاگردان استادقاسمی میتوان استادمحمدفردوسی واستاددکترجمال الدین جمالی واستادحسین خسروی را نام برد. واستادقاسمی ازنظرتدین واخلاق اززمره انسانی است که زبانزدخاص وعام است …باآرزوی صحت وسلامتی برای ایشان وطول عمرباعزت ..

jjj

بازدیدها: 117

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *