خانم‌دکتر‌بهناز‌زرمهری ‌عضو‌محترم‌مجمع‌خیرین‌ مدرسه‌ساز‌‌ورییس‌هیات‌مدیره ‌مجمع‌خیرین‌مدرسه‌یار‌ تربت‌حیدریه 

photo_2019-10-14_09-06-48 photo_2019-10-14_09-00-35photo_2019-10-14_09-00-35photo_2019-10-14_09-00-35

 همشهری گرامی سرکار خانم دکتر بهناز زرمهری 

انتصاب‌شایسته‌ی‌سرکارعالی‌رابه‌سمت‌ریاست‌دانشگاه فرهنگیان‌(واحد‌خواهران‌)
که‌نشان‌تعهد،کارآمدی،لیاقت
‌وشایستگی‌‌برجسته‌شما‌در
صحنه‌های‌خدمت‌است، 
رابه‌شماوخانواده‌محترم تبریک‌وتهنیت‌عرض‌می‌نماییم.
مطمئناٌمدیریت‌اثربخش‌وتوانمندتوأم باتجارب‌برجسته‌وگرانقدر سرکارعالی،موجبات‌ارتقاءاین‌
مجموعه‌را فراهم‌خواهدنمود. ازدرگاه‌ایزدمنان‌مزید توفیقات برای‌خدمتی‌سرشارازشورو نشاط ومملو ازتوکل الهی‌درجهت‌رشدو شکوفایی‌وتحقق‌اهدافتان‌
خواهانیم.

هیات‌مدیره‌مجمع
‌خیرین‌مدرسه‌سازو‌مدرسه‌یار
‌تربت‌حیدریه

بازدیدها: 61

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *