حافظه ملت سد راه تحریف بازرگان!نامگذاري خيابان سازمان آب به نام مهندس مهدي بازرگان شوکي بزرگ براي دلواپسان بود، بنابراين اقدام به تخريب شوراي شهر براي اين نامگذاري و سعي در معرفي تحريف‌شده از مهندس بازرگان مي‌کنند؛ همان کاري که در زمان نامگذاري خيابان دکتر مصدق انجام دادند و ناکام شدند.

آرمان ملي- مطهره شفيعي: «مهندس مهدي بازرگان يکى از مبارزان ديرين با رژيم ستمشاهى و نيز از جمله‌ پيشروان ترويج و تبيين انديشه‌هاى ناب اسلامى با زبان و منطق و شيوه‌ نوين بود و از اين رهگذر بى‌شک در چشم همه ‌علاقه‌مندان به گسترش و رواج ايمان اسلامى در ميان طبقات تحصيلکرده در دوران خفقان و دين‌زدايى رژيم پهلوى، داراى شأن و ارزش به‌خصوص بود. خداوند ايشان را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و به تلاش‌هاى ايشان با چشم رضا و قبول بنگرد.» پيام تسليت مقام معظم رهبري به مناسبت درگذشت دکتر بازرگان در سال ۷۳ گوياي عظمت و اثربخشي اين چهره ماندگار در تاريخ ايران است. نامگذاري خياباني به نامه مهندس مهدي بازرگان مصوبه شوراي شهر تهران بود که با استقبال اکثريت مردم پايتخت مواجه شد چرا که بازرگان را نماد دينداري خردورزانه و سياست‌ورزي اخلاقي مي‌دانند که با سياست‌ورزي تعقل‌گرايانه مانع طمع آمريکا و کشورهاي ديگر به ثروت‌هاي کشور از جمله نفت شد. شجاعت پذيرش انتقاد، قبول تحول و تغيير فكري و راهبردي از ديگر ويژگي‌هاي مهندس بازرگان بود که متحجران زمان حيات او و فرصت‌طلبان امروز چنين منشي را خلاف منافع خود مي‌دانستند و مي‌دانند بنابراين سال‌ها تلاش کردند تا نام او را حذف کنند اما هيچگاه موفق نبودند. اين مدعيان حتي به توصيف مقام معظم رهبري از بازرگان توجه ندارند و منافع خودد را اولي مي‌دانند. نامگذاري خيابان سازمان آب به نام مهندس مهدي بازرگان شوکي بزرگ براي دلواپسان بود، بنابراين اقدام به تخريب شوراي شهر براي اين نامگذاري و سعي در معرفي تحريف‌شده از مهندس بازرگان مي‌کنند؛ همان کاري که در زمان نامگذاري خيابان دکتر مصدق انجام دادند و ناکام شدند.

تخريب هول هولکي!

هراس از آزاديخواهي بازرگان سبب شد تا مخالفان به تخريب ناشيانه اين شخصيت محبوب و مردمي بپردازند؛ به عنوان نمونه کيهان و چند سايت همسو با کيهان حسين شريعتمداري چنين نوشتند: «شوراي شهر ظرف سه سال گذشته، هيچ کار باارزش و ماندگاري براي تسهيل زندگي مردم انجام نداده است. جالب اينکه شوراي شهر در اين مدت ۳ ساله، ۳ بار شهردار عوض کرده (آقايان نجفي، افشاني و حناچي) که در نوع خود بي‌نظير و بي‌سابقه است. با اين اوصاف و صرف‌نظر از انتقادهاي جدي به عملکرد رئيس دولت موقت (و رئيس گروهک نهضت آزادي) به نظر مي‌رسد اگر خود آن مرحوم نيز اکنون زنده بود، از شوراي شهر فعلي با کارنامه مردودي آن برائت مي‌جست.»

بازرگان به نقل از کيهاني سابق

نکته قابل تامل اينجاست که سردبير سابق کيهان رويکردي متفاوت با حسين شريعتمداري داشت؛ چنانکه وقتي حجت نظري عضو شوراي شهر تهران اين توئيت رامنتشر کرد که «پس از گذشت دوسال از نامگذاري خياباني به نام دکتر محمد # ãÕÏÞ¡ ÇãÑæÒ ÈÇ ííÑíåÇíí ˜å ÇäÌÇã ÔÏ¡ ÎíÇÈÇäí Èå äÇã ãÑÍæã ãåäÏÓ # ãåÏí_ ÈÇÒѐÇä ÏÑ ÕÍä ÔæÑÇí ÔåÑ ÊåÑÇä Èå ÊÕæíÈ ÑÓíÏ. #ÎíÇÈÇä _ ÈÇÒѐÇä» ãåÏí äÕíÑí ÓÑÏÈíÑ ÓÇÈÞ ˜íåÇä Çíä ÏÑ ÊæÆíÊí ÊÕÑíÍ ˜ÑÏ: «ÊÞÏã ãÍÈÊ ÈÑ ˜íäåæÑÒí¡ ÓÚå ÕÏÑ ÈÑ Ê䐝äÙÑí¡ ÑæÇÏÇÑí ÈÑ ÊÍÌÑ¡ ÇÍÊÑÇã ÈÑ ÇåÇäÊ¡ ʘÑíã ÓÑãÇíååÇí ãáí ÈÑ ÊÖííÚ¡ ÇäÓÌÇã ÇÌÊãÇÚí ÈÑ ÏæÞØÈíÓÇÒí ÑÇ Èå ÔæÑÇí ÔåÑ ÊåÑÇä ÊÈÑí˜ ã흐ã æ ÓÊÑÔ äíä ÑæÔ æ ãäÔí ÑÇ ÏÑ ˜ÔæÑ ÂÑÒæ ã흘äã.
# ͘ãÑÇäí‌ _ Ïíäí»

اتهام دلواپسان به بازرگان و شوراي شهر

اعضاي جبهه پايداري مطابق عادت هميشگي به مخالفت با آنچه پرداختند که اکثريت مردم موافق آن هستند و اعضاي شوراي شهر تهران به نمايندگي از همين مردم خواست آنها را محقق کردند و خياباني را به نام مهندس بازرگان نام‌گذاري کردند. ۲۰ مرداد سايت مرکز انقلاب اسلامي به رياست روح‌ا… حسينيان عضو جبهه پايداري مطلبي با تيتر «نظر مهدي بازرگان درباره سلمان رشدي چه بود؟» منتشر و اتهامات اثبات‌نشده‌اي را به مهندس بازرگان نسبت داد تا چهره اين شخصيت ملي را در نزد افکار عمومي تخريب کند که البته موفق نبودند.

ساخت توئيت جعلي و اتهام‌زني روانبخش

از سوي ديگر قاسم روانبخش عضو ديگر جبهه پايداري از نامگذاري خياباني به نام مهندس بازرگان آشفته شد و براي نشان دادن مخالفت خود اتهاماتي را نثار اعضاي شوراي شهر کرد. روانبخش نوشت: «‏اقدام بعدي شوراي شهر تهران احتمالا اختصاص خيابان يا مکان مهمي به نام مسعود رجوي و مريم ابريشم‌چي باشد!!!» آنچه اين عضو جبهه پايداري توئيت کرد قابليت شکايت از سوي اعضاي شوراي شهر را دارد. نکته قابل تامل انتشار توئيت جعلي به نام مريم رجوي است که در آن چنين القا شده که اين دشمن مردم از مخالفت‌ها با نامگذاري خيابان به نام مهندس بازرگان انتقاد کرده است! مخالفان بازرگان در قدم به قدم پروژه مخالفت با نامگذاري خيابان بازرگان توجهي به نظر بزرگان به‌ويژه مقام معظم رهبري ندارند و بعضا برخلاف نظر ايشان حرکت مي‌کنند . القاي دروغين نقش داشتن مهندس بازرگان در خيانت‌هاي سازمان منافقين تلاش ديگري براي تخطئه نامگذاري خيابان بازرگان بود. اصولگرايان سال‌ها ناآشنا از آنچه در زمان نخست‌وزيري بازرگان و قبل و بعد آن گذشته بود با تحريف تاريخ و سخنان نزديکان مهندس بازرگان سعي کردند او را همراه و هم هدف با مجاهدين خلق نشان دهند اما مهندس توسلي که با تحريف سخنان او مدعي شده بودند يار نزديک بازرگان هم ارتباط او با سازمان مجاهدين خلق را تاييد کرده است، با انتقاد از اين بي‌اخلاقي‌ها توضيح مي‌دهد: «در مورد پذيرش نخست‌وزيري از سوي مهندس بازرگان بايد گفت اگر مهندس بازرگان نمي‌پذيرفت، با توجه به اينکه حزب توده از قبل با تمام سازمان‌شان آمده بودند، مجاهدين خلق با تمام سازمان و امکانات نظامي که داشتند و طيف چپ که وجود داشتند، از هر فرد ديگري که انتخاب مي‌شد تبعيت نمي‌‌کردند و سرنوشت انقلاب ما بدتر از شرايط افغانستان و هرج‌ومرجي که آنجا به وجود آمد، مي‌شد.» واقعيت چنين است که مهندس بازرگان با تيزهوشي و در راستاي مصالح ملي رفتار خود با سازمان مجاهدين را تنظيم کرد و توئيت مريم رجوي نه حمايت از نامگذاري خيابان بازرگان بلکه تسويه‌حساب سياسي با اين شخصيت بزرگ است.

تحريف رابطه امام با بازرگان

در روزي که نامگذاري خياباني به نام بازرگان قطعي شد، مخالفان دست‌به‌کار شدند و فيلم کوتاهي باعنوان «دليل مخالفت با نامگذاري خيابان بازرگان» تهيه کردند که در آن القا شده بود امام ضمن مخالف بودن با نخست‌وزيري بازرگان از اقدامات او هم ناراضي بوده است که اين ادعا محلي از اعراب ندارد. محمدتقي فاضل‌ميبدي از روحانيون شناخته‌شده مي‌گويد: «مرحوم امام به آقاي بازرگان اعتقاد داشت. نگاه ابزاري هم به او نداشت. براي اينکه بازرگان، مردي مبارز بود. دوم اينکه بازرگان صريح و صادق بود. امام به ايشان اعتقاد کامل داشت و ايشان را نخست‌وزير کرد. مهندس بازرگان، مورد قبول خيلي از بزرگان حوزه علميه و دانشگاه بود. اصلا امام نگاه ابزاري به مهندس بازرگان نداشت.»

در نهايت …

متهم کردن شوراي شهر به کم‌کاري و معطوف کردن توجهش به تغيير نام خيابان‌ها محلي از اعراب ندارد، چنانکه براي اثبات نادرست بودن اين ادعا مي‌توان به مقايسه دستاوردهاي شوراي شهر پنجم با دوره‌هاي قبل پرداخت که اصولگرايان بر کرسي‌هاي بهشت تکيه زده بودند. شوراي شهر پنجم در کنار حل مشکلات کشور، تحقق خواست مردم و ماندگار شدن نام بزرگان را در دستورکار دارد همان کاري که شوراهاي اصولگرايان توجهي به آن نداشتند.

بازدیدها: 0

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *